Skip to main content

slider

Voor een vakkundig advies en snelle service

VvE Corporatie

Een derde markt waar we ons nadrukkelijk op richten zijn VvE Corporaties, woningstichtingen en vastgoedbeheerders. Daarbij is er veelal sprake van een collectief belang van de betrokken partijen. Die hebben baat bij een eenduidige en kwalitatieve partner, bijvoorbeeld wanneer het gaat om reparaties, onderhoud en storingen aan installaties in het complex of de woningen.

 


Oudeafbeelding-pand.png

Reparaties en storingen

Op het gebied van reparaties en storingen is er voor VvE Corporaties eigenlijk sprake van twee verschillende stromingen: die in collectieve ruimtes én reparaties en storingen in individuele wooneenheden. In beide gevallen geldt dat er snel gehandeld dient te worden. Wij bieden daarbij de kwaliteit, de flexibiliteit en de korte lijnen waar de klant om vraagt.


 

Onderhoud en mutaties

Qua mutaties valt onder meer te denken aan controles van elektrische installaties, servicebeurten maar ook deelverbeteringen van keukens, badkamers, toiletten of complete woningen. Dit kan per woning maar ook planmatig op projectbasis. Ook bij energetische aanpassingen zijn wij veelal een schakel in de keten. Bij onderhoud checken wij jaarlijks de noodverlichtingsarmaturen en vervangen wij de accu’s wanneer nodig. Ook iedere woning moet voorzien zijn van rookmelders en deze moeten ieder 10 jaar ook weer vervangen worden. Dit wordt door ons verzorgd van afspraak maken met bewoner tot het plaatsen van de rookmelders. Ook complexen voorzien van compleet nieuwe LED-verlichtingsarmaturen of een nieuwe intercominstallatie zijn voor ons bekende werkzaamheden.

Onderhoud-vve.png
lamp

Lamp kapot en nergens te verkrijgen?

Bent u op zoek naar de juiste lichtbron voor uw lamp of wilt u zelf elektrawerkzaamheden uitvoeren waarvoor u elektramaterialen nodig heeft? Hiervoor kunt u ook bij ons terecht. Wij hebben een groot assortiment kwaliteitsproducten, waaronder lichtbronnen, LED-lampen, verlichtingsarmaturen, rookmelders, schakelmateriaal, groepenkasten, draad en kabels. Materiaal waar wij zelf dagelijks mee werken en waar wij u zeker mee van dienst kunnen zijn.


Oudeafbeelding-pand.png

Noodverlichting

De noodverlichting is in complex van een VvE Corporatie van groot belang. Deze vormt immers een onmisbare schakel, wanneer er onverhoopt eens een storing of stroomuitval op mocht treden. Wij hechten veel waarde aan een altijd goed functionerende noodverlichting. Daarom maken we ons ook graag hard voor het jaarlijks controleren hiervan in een complex van een VvE Corporatie. Voorkomen is beter dan genezen, weet u wel?


 

Planmatige renovaties

Wij werken daarnaast graag samen aan planmatige renovaties, waar we in een ketensamenwerking met andere bedrijven de leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van het gebouw verbeteren.

Oudeafbeelding-pand.png
Oudeafbeelding-pand.png

Zonnepanelen

Uiteraard zijn ook zonnepanelen voor deze markt erg interessant. VvE-appartementencomplexen lenen zich immers perfect voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Deze vormen een mooie stap naar een duurzame verwarming én een aantrekkelijker energielabel. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.


 

 Logo echteinstallateur nl rood grijs

 PSO logo trede 03 origineel rood

 Logo Techniek NL rood

 

Stoort u zich aan een stroomstoring?
Bij ons bent u verzekerd van hulp! Bel: 013 - 533 30 12.